Magyar Angol

Tóth Numizmatika - I. Lipót érmékKedves hírlevélolvasónk!

 

A holnapi nap folyamán (2011.10. 01) újabb feltöltéssel bővül weboldalunk. I. Lipót kori dukátok, tallérok és krajcárok kerülnek fel, melyek hengeres pénzverési technikával készültek, ezáltal az érmék minimálisan hajlítottak.

 

I. Lipót

III. Ferdinánd és Mária spanyol hercegnő gyermeke. 1657. április 20-án lépett a magyar trónra. (egyidejűleg német-római császár és cseh király is volt) Felfüggesztette a magyar rendi alkotmányt, bevezette a nyílt abszolutizmust, valamint hatalmas méretű protestánsüldözésbe kezdett. 1678-tól gróf Thököly Imre vezetésével felkelés bontakozott ki ellene, melynek hatására I. Lipót 1681-ben lemondott a nyílt abszolutizmusról, és megerősítette a magyar rendek kiváltságait. Valamint néhány helységben engedélyezte a protestánsok szabad vallásgyakorlatát, megszüntette a kormányzóságot, és az országgyűlés is újra választhatott nádort. 1686-ban felszabadult Buda, majd a magyarországi városok és várak. Az uralkodó, a felszabadító háborúk utáni helyzetet kihasználva a magyar rendeket rákényszerítette, hogy ismerjék el a Habsburgok örökösödési jogát. Ezzel megszűnt a szabad királyválasztás.1690-ben Erdélyt beolvasztotta a birodalomba. Az országos méretű elégedetlenégek hatására sorra követték egymást a felkelések, először az 1697. évi hegyaljai, majd az 1703. évi tiszaháti felkelés, amely a Rákóczi-szabadságharcba torkollott. Közben 1701-ben kitört a spanyol örökösödési háború XIV. Lajos francia király és I. Lipót között. Így a magyar király kénytelen volt megosztani katonai erejét, ezáltal döntő fordulatot hozó eredményt egyik hadszíntéren sem tudott elérni.
Rendkívül vallásos uralkodó volt, élete végéig a jezsuiták befolyása alatt állt. Több nyelven beszélt, egyetemeket alapított. 1667-ben megalapított a spanyol lovasiskolát. Idős korában egyre inkább ragaszkodott az általa kialakított, merev rendszerhez, ami miatt fiával, I. Józseffel szemben is ellentét alakult ki. 1705. május 5-én halt meg Bécsben.

Hengeres pénzverés: A XVII. században kezdődik meg. A két egymás felett elhelyezkedő, nagyon pontosan szinkronban mozgó acélhenger felületébe készítik a veret negatív mintáját. A hengerek közötti rés kisebb, mint a fémszalag vastagsága, amit közéjük fűznek, így az érme mintáját belesajtolja a szalag anyagába. Miután a lenyomatok elkészültek, érmékké darabolják a szalagot. Jellegzetessége, hogy az érméknek egy bizonyos hajlítottságot kölcsönöz.

 

Elérhetőség:

Tóth numizmatikai Kft.
7623 Pécs, Megyeri út 137.
e-mail: ugyfelszolgalat@eremshop.hu
web: www.eremshop.hu
tel: + 36 20 3185357

Oldalunk közvetlen elérése a következő linken lehetséges www.eremshop.hu


Az Ön email címét  regisztrált tagként, levelezésünk alapján, vagy nyilvános weboldalak alapján használtuk fel.

 2008. évi XLVIII. tv. (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, röviden Grt.) az Országgyűlés 2008. június 9-i ülésnapján elfogadott törvény, mely 6. paragrafusa alapján kéretlen elektronikus, üzletszerzést célzó reklámüzenet (azaz spam) csak természetes személynek nem küldhető előzetes beleegyezés nélkül.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2/A. § (3) alapján Önmagában nem minősül elektronikus hirdetésnek (a) vállalkozás, egyéb szervezet vagy személy tevékenységéhez 
közvetlen hozzáférést lehetővé tevő információ közlése, különösen a domain név vagy az elektronikus levelezési cím (b) vállalkozás, szervezet vagy személy árujára, szolgáltatására vagy arculatára vonatkozó, a vállalkozástól, szervezettől vagy személytől független közlés, különösen abban az esetben, ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik.

  

« Vissza a hírekhez