Magyar Angol

Tóth Numizmatika- Ókori érmékÓkori érmék kedvelői figyelem!


Római császárkori érmék /ezüst, bronz/ kerülnek feltöltésre, valamint egy Nagy Sándor arany stater. Látogasson el oldalunkra és tekintse meg folyamatosan bővülő érmekínálatunkat.

 

Római pénzkibocsátás

 

A pénz kibocsátása és verése a római köztársaság felségjoga volt, melyet a senatuson át gyakorolt. A pénzverés technikai kivitelezését a publicanusok kapták meg. A pénzverde a Capitoliumon, a Iuno Moneta templom közelében működött, innen ered a pénz elnevezés /moneta/, melyet később az olasz, a francia és az angol is átvett /moneta, monnaie, money/. A római pénz eredetileg nyersrézből készült, olykor jelzéssel ellátott rúd formájában, amit később meghatározott súlyú, jelzett bronz darab váltott fel. Az egység ekkor az as volt (327,45 gramm). Az ast a tizenkettes rendszer szerint kisebb részekre osztották, és minden súlyt jel és valamely istenség arcmása jelölte. Az as 12 uncia (Ianus-fej), a semis 6 uncia (Iuppiter-fej), a triens 4 uncia (Minerva-fej), a quadrans 3 uncia (Hercules-fej), a sextans 2 uncia (Mercurius-fej), az uncia (27,28 gramm, Roma-fej). Az ezüstpénzre való áttérést a pun háborúk folyamán bővülő ezüstbányák, valamint a hadisarcok segítették elő, mivel korábban Róma kevés és kis hozamú ezüstlelőhellyel rendelkezett. I. e. 209-ben került forgalomba ezüstpénzt, a denarius, amely Iulius Caesar aranypénz veréséig /aureus/ Róma legnagyobb értékű pénznemének számított. Egészen i.sz. 215-ig, amikor is Marcus Aurelius Antoninus császár bevezette a róla elnevezett két denariust érő ezüstpénzét az antoninianust. Az ezüstpénz értéke nem volt állandó kezdetben 4,55 g ezüstöt tartalmazott  ez hamarosan 3,98 g-ra csökkent vissza és ez így maradt egészen i. sz. 64-ig Nero pénzrontásáig. I. e. I. század elején a pénzhiány olyan nyomasztóan hatott Rómára, hogy Marcus Livius Drusus néptribunus javaslatára a törvényhozás elrendelte, miszerint minden nyolcadik új denarius veret ezüsttartalmát csökkentsék és rézzel ötvözzék. I. e. 100 körül a senatus újabb ezüstpénzt bocsáttatott ki, a denarius felét érő quinariust. A császárság alatt ötféle bronz-,illetve rézpénz került forgalomba; a négy as értékű sestertiust, a két as értékű dupondiust, az ast, továbbá az as felét érő semist és végül a legkisebb értékű váltópénzt, az as negyed részét kitevő quadranst. A gazdasági helyzet javulása érdekében sokat segített volna az aranypénz forgalomba hozása, hiszen az arany értéke az ókorban is az ezüstének a sokszorosa volt. Végül a senatus i. e. 217-ben elrendelte az aranypénzverést, de ekkor még csak átmeneti jellegű volt. Az aranypénz kibocsátásnak bizonyos hátrányai is voltak, ugyanis az érméket birtoklók a sárga nemesfémből készült érmék jórészét otthonukban felhalmozták, ezzel kivonván őket a forgalomból. Újabb aranypénz kibocsátására azonban jó ideig nem került sor, és a római pénzpiacon továbbra is a hellenisztikus királyságok aranyveretei, az aranystatérek maradtak forgalomban Míg végül Iulius Caesar megkezdődött az aranypénzt verés /aureus/. Előállítása ezután már folyamatos volt. Melynek súlya állandóan változott. Sulla alkalmi veretei 10,92g volt, Caesar idején már csak 8,19 g. Az aranypénz később még több értékcsökkenést szenvedett, míg Diocletianus, majd Constantinus császár i. sz. 307-ben állandó értékű új aranypénzt, solidust bocsáttatott ki. A solidus súlya már csak mindössze 4,55 g volt. A hatályos római jogszabályok szerint csakis a római veretek számítottak pénznek, törvényes rendelkezésekben római pénznemről esik csak szó, sőt a tartományokban is római pénznem alapján szabják ki a bírságokat. Míg végül a gazdasági életben egyeduralkodóvá lett.


 

Az idén is szárnyal az arany, forintba számítva 33,94%-os pluszt hozott eddig. Értéktartóssága miatt kiváló befektetés. Tekintse meg aranykínálatunkat!
További információért forduljon hozzánk bizalommal!


 

Elérhetőség:

Tóth numizmatikai Kft.
7623 Pécs, Megyeri út 137.
e-mail: ugyfelszolgalat@eremshop.hu
web: www.eremshop.hu
tel: + 36 20 3185357


Az Ön email címét  regisztrált tagként, levelezésünk alapján, vagy nyilvános weboldalak alapján használtuk fel.

 2008. évi XLVIII. tv. (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, röviden Grt.) az Országgyűlés 2008. június 9-i ülésnapján elfogadott törvény, mely 6. paragrafusa alapján kéretlen elektronikus, üzletszerzést célzó reklámüzenet (azaz spam) csak természetes személynek nem küldhető előzetes beleegyezés nélkül.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2/A. § (3) alapján Önmagában nem minősül elektronikus hirdetésnek (a) vállalkozás, egyéb szervezet vagy személy tevékenységéhez 
közvetlen hozzáférést lehetővé tevő információ közlése, különösen a domain név vagy az elektronikus levelezési cím (b) vállalkozás, szervezet vagy személy árujára, szolgáltatására vagy arculatára vonatkozó, a vállalkozástól, szervezettől vagy személytől független közlés, különösen abban az esetben, ha a közlés anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik. 

« Vissza a hírekhez